Yaprak porselenler yapılırken amaca bağlı olarak avantaj durumu değişiklik gösterir. Mesela eğer kişi dişlerini beyazlatmak için yaprak porselen yaptırıyorsa, dişlerin beyazlığını yitirme olasılığı çok daha azdır.

Yaprak porselen yönteminin avantajları nelerdir?

Dişlerin küçük olması, dişlerin arasındaki boşlukların kapatılması sırasında yaşanan bir problemden dolayı eğer kişi yaprak porselen yaptırdıysa, o zaman alternatif olarak çıkan, kaplama diye bilinen bir krom yapımından çok daha korumacı bir yöntemdir. Çünkü sadece 1mm ve sadece dişin ön yüzeyinden doku kaldırılması ile gerçekleştirilir.

Fakat eğer dişe kaplama yapılacaksa o diş çepeçevre küçültülecektir. Yaprak porselende çok daha az doku kaybedildiği için çok daha koruyucu özelliği mevcuttur. Yapılması da çok daha kısa sürer. Kaplamada ise önceden bir prova yapılmaktadır ve seans bir seans daha uzamaktadır. Yaprak porselende ise tek seansta iş bitmektedir.