Temporomandibular Eklem Bozuklukları (TMD) Nelerdir?

Temporomandibular eklem bozukluklar (TMD), bugün dişhekimliğindeki en tartışmalı konulardan biridir. Çünkü diş hekimleri ve doktorlar buna neyin sebep olduğunu ve nasıl engellenebileceğini halen tam olarak çözebilmiş değillerdir. Bu belirsizlik ayrıca çene eklemi rahatsızlığının en iyi ne şekilde nasıl tedavi edileceği konusunda fikir birliği olmamasından da kaynaklanmaktadır.

Bu konuda bir karmaşa mevcutsa da, çene eklemi rahatsızlığı genel bir hastalıktır. 10 milyondan fazla Amerikalı'nın hayatında bir ya da birden fazla kez çene eklemi rahatsızlığı belirtilerine sahip olduğu saptanmıştır. Bu insanların çoğunluğunu 20 ile 40 yaş arasındaki kadınlar oluşturmaktadır.

Araştırmalar insanların %20 ile 30unun TMD belirtilerinden şikayet ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu konuda bazı anlaşmazlıklar olsa da TMD kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülmektedir. Bunun sebebi ise net değildir; ancak bir teoriye göre bunun sebebi kadınlarda bilye ile oyuk arasındaki diski düzgün pozisyonda tutan kolojenin yapısal olarak daha farklı olmasıdır; ki bu da birçok kadında TMD'nin oluşmasına sebep olabilecek, yerinden çıkmış disklerin görülmesinin nedeni olabilir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar, östrojen gibi hormonların kadınların acıyı hissetme şekillerini etkileyebileceğini göstermiştir.

Çene eklemi rahatsızlığından şikayet eden birçok kişi için iyi haber ise, belirtilerin, onların ciddi ve uzun süreli bir problemi olduğu anlamına gelmemesidir. Nitekim, tedavi olsa da olmasa da bir kısım insan daha iyi duruma gelmektedir. Fakat maalesef ki, bazı kişiler ise yıllarca süren ağrı ve rahatsızlıktan şikayet etmektedirler.

tmd nedir

Tanısı konan hastalara uygun olan tedavi seçilir ve uygulanır. Bu tedaviler arasında;

 • Manuel tedaviler (manipulasyon, mobilizasyon, post-izometrik relaksasyon gibi)
 • İlaç tedavileri
 • Kuru iğneleme / Akapunktur
 • Lokal enjeksiyonlar
 • Eklem lavajı (eklem yıkama)
 • Eklem-içi enjeksiyonlar
 • Botulinum toksini enjeksiyonları
 • Özel çene egzersizleri
 • Çeneye yönelik fizik tedavi ve özel materyallerle eklem germe
 • Artrosentez
 • Splintler (çene içi plastik materyeller)
 • Gerekli diş tedavileri (diş hekimliğinde yapılır)
 • Psikiyatrik ilaç tedavileri ve psikoterapi (psikiyatride yapılır)
 • Cerrahi tedaviler (plastik cerrahide yapılır)