Ortodontinin Anlamı

Ortodonti kelimesi iki yunanca sözcükten oluşmuştur. 'Ortos' düzgün,'dontos' dişler anlamına gelmektedir. Ortodontik tedavi deyince sadece dişlerin düzeltilmesi akla gelmemelidir. Üst çene ve alt çene,diş kavisleri,dişleri destekleyen dokular,dışarıdan dudaklar ve yanaklar,içeriden dil ortodontinin ilgi alanına girmektedir.

Ortodontik tedaviyi gerektirecek durumlar genel olarak; dişsel ve iskeletsel olarak incelenir. İskeletsel bozukluklar, alt ve üst çenelerin birbirlerine göre veya yüzdeki diğer anatomik oluşumlara göre pozisyonlarının bozuk olmasıdır. Bu problem 9- 12 yaşlardaki hastanın büyüme potansiyeli kullanılarak halledilir.

Ayrıca çene kaslarında daha fazla baskıya neden olarak; Temporomandibular eklem bozukluklarına ve böylece baş ağrısına, sırtta, ve omuzda ağrıya neden olabilirler. Çapraşık dişler aynı zamanda görünüşünüzü de etkiler. Ortodontik tedavi ile daha sağlıklı bir ağıza, daha etkileyici bir görünüme ve daha uzun süre ağzınızda kalacak dişlere sahip olabilirsiniz. Bu branşda çalışma yapan diş hekimine ortodontist adı verilir. Ortodontist olabilmek için diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra ortodonti doktorası yapmak gerekmektedir.

Ortodonti Anlamı

Ortodontist Dişhekimi Kimdir?

Diş ve çene bozuklukları ortodontistler tarafından düzeltilir. Beş sene süren diş hekimliği fakültesinin ardından 4 ile 6 yıl arası değişen süre boyunca ortodonti ihtisası yapan diş hekimleri, başarıyla verdikleri sınavlar sonrasında ortodontist olmaya hak kazanırlar. Teşhis ve tedavi planlaması konusunda uzmanlaşan bu hekimler, ortodontik tedavide en yüksek başarı oranını sağlamak üzere eğitim alırlar.

Ortodontik tedavi uzunluğu, diş çapraşıklığı ve çene bozukluk miktarına göre 6 ay ile 3 yıl arası değişebilmektedir. Tel tedavisi 6-12 yaş arası çocuklarda hareketli, 12 yaş üzeri bireylerde ise sabit olarak gerçekleştirilmekle birlikte, vakalar çeşitlilik gösterebilir. Örneğin, erişkin bireylerde uygulanan kısa süreli ortodontik tedavi ile (3-6 ay) tüm dişlere tel takılmasına gerek kalmadan, bölgesel olarak düzeltme sağlanır.

Ortodontik tedavi, cerrahi işlem gerektiren pek çok vakada da iskeletsel düzeltmeye destek olan bir tedavi yöntemidir. Dudak-damak yarığı, uzun/kısa çene vakaları, sendromlu olgular, vb. gibi durumlarda uygulanan tel tedavisi; cerrahi müdahalelerin başarısını ve kalıcılığını arttıran en önemli faktörlerin başında gelir.

Kaynaklar
http://www.ortodonti-rehberi.com/ortodontinin-anlami.html