Ortodonti halk arasında tel tedavisi olarak bilinmektedir. Ortodontinin esas anlamı düzgün diş demektir. Ortodontik tedavi çapraşık dişleri alt ve üst çene dengesizliklerini düzelten bir bilim dalıdır. Ortodontik diş teli tedavisi bir çok nedenden dolayı yapılır.

Ortodontik tedavi ağız hijyenine büyük katkı sağlamaktadır. Örneğin düzgün bir duvar veya yüzeyi çok kolay temizleyebilirsiniz. Ancak çok girintili çıkıntılı, pürüzlü bir duvar ve yüzeyi çok kolay temizleyemezsiniz. Esas amaç düzgün bir diş yapısına sahip olabilmektir. Düzgün bir diş yapısı ile ağız sağlığı korumak daha kolaydır.

Ortodonti tedavisine ihtiyaç duyulmasının bir diğer nedeni ise konuşma bozukluklarını önlemektir. Dişlerin ön tarafı tam birleşmediği durumlarda konuşma problemleri görülebilir.

Ortodonti çene eklemi problemelri olan insanlara büyük bir fayda sağlar. Diğer tedavilerle birlikte ortodontiden faydalanılırsa çene eklem problemleri çok daha kolay giderilebilir.