Diş tellerini kullanmanın ortalama süresi 18 ile 24 aydır. Genel olarak 24 ay sonunda tedaviler tamamlanmış olur. Bazı durumlarda tedavi süresi uzayabilir. Bu durumlardan bir tanesi dişlerin beklenen süreden daha geç çıkmaları ve bir diğeri ise hastanın ortodonti tedavisi kontrollerine zamanında gelmemesidir, yani tedaviyi aksatmasıdır.

 
Genel olarak tedavi planı uygulanırsa diş teli ve ortodonti tedavisi 18 ay sonunda bitebilmektedir. Tedavi sonunda dişlerin düzeldiği dışarıdan belli olur. Ortodontist hekim ise tedavi sonunda dişlerin çiğneme faaliyeti esnasında düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol eder. Kapanış bozukluğu devam ediyorsa dişler düzelse dahi tedaviye bir süre daha devam etmek gerekebilir.

 

Hangi bozukluklarda diş teli kullanılmaz?

Diş telleri dişlerin boylarını ve genişliklerini değiştirme şansına sahip değildir. Diş telleri dişlerin arasında boşluk var ise bu boşluğun dişlerin birbirine yaklaştırılarak doldurulmasında, ya da sıkışık dişlerin birbirinden uzaklaştırılmasında kullanılır. Tüm dişlerde diş teli kullanılabilir. Bu ön diş olsun, azı dişi olsun fark etmez.

Tellerin kullanılamayacağı bazı vakalar vardır. Bunlar özellikle iskeletsel dediğimiz yani çeneyi ilgilendiren durumlardır, ileri yaşlardakilerde görüldüğünden böyle bir durumda tel kullanmanın bir yararı yoktur. Genelde bu durumlar plastik cerrahi ile düzeltilebilir.

Bu durumlarda tel kullanmaktansa plastik cerrahi ile tedavi imkanı vardır. 5 yaşın altındaki hastalarda da tel kullanmanın yararı yoktur.