Ağız içerisine uygulanacak estetik restorasyonların diş renginde , diş formunda ve dişin ışığı geçirgenliğini sağlaması gerekir. Bu ise diş yapısının bir nevi taklidi ile yapılabilir. Dişteki mine bölgesinin şeffaflığını verebilecek malzeme kullanılması gereklidir. Bu malzeme günümüzde porselen olarak kullanılmaktadır.

Ancak porselenin bu diş yapısını oluşturmak için belli bir kalınlıkta işlenmesi ve katmanlarının konulması gerekir.  Çok sert ısıran, çiğneme kuvveti fazla olan hastalarda porselen kırılabilir. Bu durumda metal yapı ve zirkonyum ile desteklemesi gerekir. Bu durumda dişlerde estetikte önemli bir eksikliğe yol açacaktır.

Günümüzde yapılan ağız içi uygulamalarda estetik önemlidir. Bazı durumlarda diş estetiği sadece ön bölge ile sınırlı tutulabilir. Arka bölgelerde çiğneme kuvveti fazla olan durumlarda metal yapılar kullanılması gerekebilir.

 Ağız ortamında yapılan bir restorasyonun uzun süreli olması, etkin bir çiğneme fonksiyonu sağlaması gerekir. Sık sık kırılan bir köprü, ağızdan düşen bir köprü estetikten daha önemli bir faktör olabilmektedir.