Dünyada en sık karşılaşılan hastalık nedir diye sorulduğunda herkes mutlaka çok farklı yanıtlar verecektir. Kalp hastalıkları olabilir, böbrek hastalıkları olabilir. Fakat dünyada en yaygın hastalık dişeti hastalıklarıdır. Bu durum ülkemizde de aynıdır.

Diş eti hastalığı aslında çok geniş bir konuyu kapsar, ası kadar kısa değildir. Diş eti hastalığı denildiğinde sadece diş etlerinde değil diş etleri ve çevresindeki dokulardaki hastalıklar anlaşılır. 

Neden kaynaklanırlar? İki önemli faktör vardır. Biri diş taşları ve bakteri plağı, diğeri de bu hastalıkların genetik kökeninin olduğu gerçeğidir. Yani, her zaman bilinir ki aslında dişlerini çok iyi fırçalamıyor denilen kişilerde diş eti hastalıkları görülmezken, ağzına çok iyi baktığını iddia eden kişilerde diş eti hastalığı gözlenebilir. Çünkü bu hastalığın gerçekten genetik bir kökeni vardır. Ve halen günümüzde bu hastalıkla ilgili bir takım aşı çalışmaları yapılmaktadır. İlk belirtisi diş eti kanamalarıdır.

Diş eti kanamaları gerçekten diş eti hastalıklarının ilk belirtisidir. Peki diş eti kanamaları ortadan kalktığı zaman o kişide diş eti hastalığı yok mu demektir?

Hayır maalesef böyle değildir. Diş eti hastalığının başlangıç evresinde diş eti kanamaları görülür. İkinci evreye geçildiğinde diş eti kanamaları ortadan kalkar. O zaman da kişiler diş etlerindeki kanama durduğu için diş etlerinin düzeldiğini düşünürler.

Maalesef aslında diş eti kanamasının durması ile diş eti hastalığı ikinci evreye geçmiş oluyor. Problem derin dokulara inmiş olmaktadır. Derindeki dokular diş etinin daha da altındaki dokulardır. Diş etinin altında kemik dokusu varır. Dişimizi çevreleyen, dişimizin çene kavsine sabit olan ve çenemizin hareket etmesini sağlayan doku kemik dokusudur.

Dişeti Hastalığı TedavisiDiş eti iltihabı ilerleyip kemik dokusuna ilerlemeye başladığında kemik dokusu erimeye başlar. Aslında diş etlerinin çekildiğini düşünen herkeste bir kemik erimesi söz konusudur. Çünkü diş etlerinin ilk görevi kemiği korumaktır. Alttaki kemik erimeden diş etinin çekilmesine imkan yoktur. Eğer bir kişide diş eti çekilmesi varsa bu kemiğin de eridiği anlamına gelir dolayısı ile dişi destekleyen kemik dokunun kaybı dişlerde hareketlenme, sallanma, şekil değiştirme gibi başka problemleri de beraberinde getirmeye başlar.

Çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Diş taşı temizliği en basit yöntemdir. Fakat daha ilerlemiş olgularda küretaj denilen daha derin temizlik tedavileri, daha da ilerlediği durumlarda ise bir takım ameliyatlarla çözümlenmesi gereken bir hastalıktır.

Ama her zaman için diş eti hastalıklarının sonucunda diş etindeki problemin diş kaybı ile sonuçlanan problemlere yol açacağının bilinmesi gerekir. Bu bağlamda, kişilerin ağız ve diş sağlığına gereken azami önemi göstermeleri bu noktada çok önemlidir.