Diş protezleri genel anlamda, ağızdaki eksik dişlerin yerlerine yerleştirilen, kişinin ağzında farklı nedenlerden dolayı kaybettiği dişlerin yerine yapılan ve kişinin günlük hayatta çiğneme, konuşma fonksiyonlarını tekrardan kazanmasına yardımcı olan ve aynı zamanda kişinin estetik görünüşünün sağlanmasında yardımcı olan yapay dişlerdir.

Kişinin ağzındaki protezlere alışması ve rahat kullanması zaman alır, yalnız günümüzde gelişen teknoloji ile kişinin kullandığı protezler daha rahat, daha doğal görünümlü olarak sağlanabilmektedir. Kullanılan iki tür protez vardır. Sabit Protezler ve hareketli protezler.

Sabit Protezler

Sabit protezler, kişinin kendi dişleri kullanılarak, dişlerde kesim yapılarak üzerlerinin kaplama yapılması ile elde edilen protezlerdir. Bu protezler özel bir malzeme ile dişin üzerine yapıştırma yolu ile kapatılır. Ve ağza takılıp çıkarılma fonksiyonu yoktur. Sabit protez yapılırken, ağızdaki bazı dişler destek olma amacı ile kesilerek küçültülür. Kişi sabit protezler sayesinde çiğneme fonksiyonunu daha rahat ve kolay olarak gerçekleştirebilir.

Sabit protezlerde, tek diş eksikliği ve birden çok diş eksikliği farklı şekillerde tedavi edilir. Tek diş eksikliklerinde, tek kron tek dişin kaplanmasında kullanılır. Birden fazla diş eksikliğinde ise eksik dişlerin yanlarındaki komşu dişlerin kesilmesi suretiyle dişler arasında köprü yapılarak dişlerin kaplanması sağlanır. Hasta ortalama 3-4 seansta sabit protezlerine kavuşmuş olur. Sabit protezin ömrü, ne kadar kaliteli protez kullanılırsa kullanılsın maksimum 8 ile 10 yıl arasındadır. Minimum süre ise 4-5 yıl arasındadır.

Hareketli Protezler

Diş Protez FiyatlarıHareketli protezler ise hastalar tarafından takılıp çıkarılabilen ve günlük bakım yapılması gereken protezlerdir. Hastanın ağzında sabit protez mi yoksa hareketli protez mi kullanılıp kullanılmayacağı tamamen hastanın ağzındaki eksik diş sayısı ile doğru orantılıdır. Hastanın ağzındaki dişlerinde çok fazla diş eksikliği var ise o halde hareketli protez kullanımı yapılır, eğer hastanın ağzında kendi dişlerinin sayısı fazla , eksik diş sayısı az ise o zaman sabit protez tercih edilir. Hareketli protezler de kendi içinde ikiye ayrılır, kısmi protezler ve tam protezler. Eğer hasta tüm

dişlerinin kaybetmiş ise o halde tam hareketli diş protezi kullanılır. Eğer bir kısım diş kaybından söz ediyor isek o halde kısmi ( Parsiyel) hareketli protez kullanılabilir. Protez tedavisi yapılmadan önce, hastanın diş eti sağlığının kontrol edilmesi gerekir. Çünkü diş etlerinde ve diş kemiğinde var olan rahatsızlık, protezin başarısını etkileyebilir. Tedaviden önce yapılan iyi bir muayene sonrasında ağızda uygulanan başarılı protez tedavisi sonrasında hasta yüz estetiğinin önemli bir parçası olan diş ve gülüş estetiğine ulaşmış olur. Dudak, çene, yanak ve diş kombinasyonu ile hasta istediği gülüş estetiğine bir nevi kavuşmuş olur. Bunun yanı sıra, çiğneme, konuşma, gülme fonksiyonlarını da en iyi şekilde gerçekleştirmeye başlar. Bu da hastanın yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını üst seviyede tutan önemli bir tedavinin başarılı şekilde sonuçlanmış olması demektir.

Diş protezi yapılırken hangi aşamalardan geçilir kısaca bu aşamaları incelemek gerekirse;

  • İlk olarak hastanın ağzı ve dişleri lokal anestezi ile uyuşturulur. Dişler köprü için hazırlanır ve geçici kaplamalar için ölçü alınır. Bu geçici kaplamalar, ağzınızda daimi olarak kullanacağınız protezler yerleştirilene kadar dişlerinizi korur. Daimi ölçü alınır.
  • Alınan daimi ölçü diş laboratuarına gönderilir. Alınan bu ölçü ağzın model olarak birebir aynısıdır. Bu süreçte kaplamanın alt yapısının kontrolleri hekim tarafından yapılır. Mesela kullanılacak altyapı metal ise hekim metal üzerinde gerekli düzenlemeleri yapar ve hastanın ağzı ve yapılacak protezle uyumlu hale getirir. Eğer hekim bu aşamayı atlar ve direkt son prova aşamasına gelirse, o aşamada metaldeki hataları düzeltmek çok zor, hatta bazı durumlarda imkansızdır. Dolayısı ile bu aşama hekim tarafından titizlikle yapılması gereken önemli bir aşamadır.
  • Son prova aşaması olan bu aşamada köprü son haline çok yaklaşmış olmalıdır. Hastanın ağzında önceden yerleştirilen geçici kaplamalar çıkarılır. Daimi köprü dişe yerleştirilir. Bu aşamada, hekim tarafından uyumu, şekli ve rengi kontrol edilir. Uyum sağlama çalışmaları hekim tarafından yapılır ve köprü son parlaklık, uyum, pürüzsüzlük kazanması amacı ile diş laboratuarına gönderilir. Sonrasından laboratuardan gelen kaplama hekim tarafından yapıştırılır.
  • Bu aşamalar, normalde uygulanan aşamalardır, ama tabi ki hastanın ağız ve diş durumuna göre diş hekimi değişik aşamalarda ek olarak uygulayabilir. Ortalama 10 gün süren bu tedavi aşamaları sonrasında hastanın rahatlıkla kendi dişi gibi kullanabileceği protezler sağlanmış ve hastanın yaşam kalitesi artırılmış olur.
  • Çeşitli sebeplerden dolayı diş protezinde herhangi bir problem ile karşılaşılırsa diş hekimi hasta memnun oluncaya kadar diş laboratuarı ile koordinasyon halinde sorun çözümlenene kadar çalışır. Ve sorunu çözümleme yoluna gider.