Kanal Tedavisi Tekrarı Ya Da Cerrahi Çözüm

Kanal tedavisi çeşitli nedenlerden ötürü başarısız olabilir. Enfeksiyon tam olarak uzaklaştırılamamış ya da kanalların hepsi temizlenememiş olduğunda diş tekrar enfekte olabilir. Kök kanalı eski bir dolgu ve kuronun sızıntısından ötürü bakteriler tarafından tekrar enfekte olabilir.

Kök kanal tedavisinin tekrarlanmasında (retreatment), önceki tedavide yapılmış olan tüm restoratif materyal kaldırılmalıdır. Başarısız olmuş kanal tedavileri genellikle enfeksiyon içerir ve bu enfeksiyonun ortadan kaldırılması zordur ve zaman alır. Bu nedenle kanal tedavisinin tekrarlanması, kanal tedavisinin ilk yapıldığı süreden daha uzun sürer.

Bazı vakalarda endodontik cerrahi gerekmektedir. Kanal tedavisinin tekrarı yerine ya da tekrarlanmasından sonra, endodontik cerrahi yapılabilir. İkinci kez kanal tedavisi uygulanması problem yaratacak ise yerine endodontik cerrahi uygulanabilir. Örneğin, kanal tedavisi yapılmış olan dişin post ve core gibi bir restorasyonu varsa dişe zarar vermeden bunu uzaklaştırmak zor olacaktır.

kanal tedavisi tekrari

Endodontik cerrahi sırasında,

  • Öncelikle, dişin yanından küçük bire insizyon yapılarak kök ucu çevresindeki enfekte doku temizlenir.
  • Sonra kök ucu Er:YAG laser yardımı ile 3-4 mm kadar esilir ve kök ucundan kanal içi temizlenir.
  • Kök ucu çevresi Nd:YAG laser ile biyostimüle edilir.
  •  Kök ucu dolgusu yapılır ve dikişler atılır.

Cerrahideki başarı % 80-90’dır. Ancak cerrahi ile başarı sağlanamazsa, diş çekilmek zorunda kalır.