İnsanlar dişlerini neden gıcırdatırDiş gıcırdatmaya Bruksizm  denir. Diş Gıcırdatma iki nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi psikolojik nedenler, ikincisi anatomik nedenlerdir. Anatomik nedenler, çeneler arası uyumsuzluk, yani üst çenenin önde ya da geride olması ya da alt çenenin önde yada geride olmasıdır. Bu durumlar bireyde diş sıkmaya neden olmaktadır.

Dişlerin baş başa gelmesi, diş dizilişinin çapraz olması, eğri olması gibi nedenler, bireyim istemsiz olarak dişini sıkmasına ve gıcırdatmasına neden olmaktadır.

İkinci en büyük neden ise psikolojik nedenlerdir. Sosyal hayatın yarattığı stresin insanlar arasında gece veya gündüz dişlerini sıkarak bu enerjinin dışarıya atılması söz konusudur.

Diş Sıkma problemi 12 yaşından tutun da 70 yaşındaki kişiye kadar herkeste görülebilir. İnsanların 2/3 ünde diş sıkma problemi görülür.