İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise ne olur?

Uygun implant ve yöntem kullanılması durumunda böyle bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Ancak, genellikle, 2'den fazla implant konulan vak'alar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.

Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez.

Eksik her diş için 'bir' implant gerekir mi?

implant kaynamasi

Hayır. Eğer eksik diş sayısı '1'den fazla ise implant uygulanacak bölgeye bağlı olarak tek bir implant 2 ya da 3 diş yerine hizmet verebilir.

Kaza Geçirirsem Ne Olur?

Herhangi bir kaza ile oluşacak travma sonucu sadece implantlar değil kendi dişlerimiz de zarar görebilir. Bu gibi durumlardan korunabilmek veya riski azaltmak için, eğer sporla uğraşıyor ya da hareketli nesnelerin yüz bölgenize zarar verebileceği bir iş yapıyorsanız, dişhekiminiz tarafından yapılacak dişlerinizin üzerine geçecek olan şeffaf bir koruyucu plak yapılabilir. Herhangi bir şekilde diş implantınız zarar gördüyse, bu durumda implantın yerinden çıkartılması yerine hiç dokunulmadan kemik içinde en yakı boşluğa bir implant daha yerleştirilebilir ve tekrar protez yapılabilir (Bu çene kemiğinizin ve diş yapınızın izin vereceği ölçülerde gerçekleştirilebilir)