İmplant üzerine uygulanabilecek birkaç çeşit protez yöntemi vardır. En çok kullanılanı tek implant üzerine yerleştirilebilecek tek porselen, iki veya daha fazla implant üzerine yerleştirilebilecek köprü porselen protez çeşidi sabit protezler olarak adlandırılır. Hiç dişsiz bir ağza yerleştirilecek 6-8 implantın üzerinde yerleştirilecek 12-14 sabit porselen protezler yapılabilmektedir. Ya da damak protezleri implantlar yardımıyla ağza sabitlenebilirler.

Protezin yemek yeme konuşma sırasında özellikle alt protezin dil hareketleri ile oynamaması için damak protezin altına tekabül edecek 2-4 adet implant ile protezler çıt çıt yöntemi ile sabitlenebilir. İstendiği zaman protez çıkartılır temizlenir ve tekrar damak protezler bu implantların üzerine sabitlenebilirler.

Ayrıca bazı barlı modeller vardır. Yine ortama 4 adet implantın üzerine bu damak protezler sabitlenerek oynaması engellenebilir. Ama implantın kullanıldığı en büyük alan eksik bölgelerin sabit protezlerle tedavi edilmesidir.

İmplantlar yerleştirildikten hemen sonra protezler takılır mı?

İmplantlar yerleştirildikten sonra Osseointegrasyon denilen bir iyileşme dönemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da yine implantın uygulandığı bölge, kemik kalitesi ve kullanılan cerrahi yönteme göre bu süre değişiklik gösterir. Yaklaşık 1,5 ay ile 3 aylık  bekleme süresi vardır. Yada kemik grefti uygulanmışsa yada kemik arttırıcı cerrahi yöntemler uygulanmışsa altı ile sekiz ay bekleme süresinden sonra implantın üzerindeki protez aşamasına geçilebilir. Ama tabii ki bu süre içerisinde geçici protez yöntemleriyle hastanın dişsiz kalmaması sağlanmaktadır.