Metin Arda

  • Adres: ARİFBEY MAH. ATATÜRK CAD. NO:237/A ARİFİYE-SAKARYA
  • Şehir: Arifiye / Sakarya
  • Telefon: (264) 229 43 53
  • Fax:
  • Email: moc.liamtoh@adranitem.td
  • İnternet Sitesi: