Çene Eklemi Problemleri Nasıl Tedavi Edilir?

Çene eklemi tedavileri öncelikle teşhise göre basit tedaviden komplike tedaviye kadar uzanır. Basit bir gece koruyucusundan açık eklem cerrahisine kadar ilerleyen tedaviler vardır. Hasta esneme ya da yemek yeme sırasında ağzını çok açmamalı,sert yiyecekler yememelidir. Ayrıca kas gevşeticiler ve ağrı kesiciler verilir.

Bugün çok ileri tekniklerle de eklem problemlerinin teşhisi ve tedavisi yapılmaktadır. Özel bilgisayarlı analizler ve düşük sıklıkta Transcutenous Electroneural Stimulation (TENS) kullanılarak çene eklemi dengeli doğal konumuna getirilir. TENS çenenin kafatasıyla olan en rahat ilişkisini, kasların elektriksel aktivitesini ölçerek bulma prensibine göre ayarlar. Ayrıca Elektromyography (EMG) kullanılarak da çenelerin rahat pozisyonu bulunur.EMG ile çenelerarası ilişki saptanır ve kasların çene eklemiyle en rahat ilişkisi sağlanır.Sonography ile de çene eklemi dinlenir ve eklemde herhangi bir bozukluk ya da yıkım olup olmadığı anlaşılır.

Çene eklemi tedavisi

Bu teknolojik cihazlar tıpta yıllar önce kullanılmaya başlanmıştır.Şimdi çenenin kas fonksiyonlarını ölçmek amacıyla da kullanılmaktadır.Çeneyle ilgili tüm bilgiler toplanır ve kesin tedavi planı saptanır.

Çene ekleminin kronik ve yapısını bozan problemlerin oluşumu uzun yıllara dayanır.Yeni teknikleri kullanarak,artık çene eklemi problemleri yüzünden acı çeken hastalar çok daha kısa bir süre içinde rahatlatılmaktadır.

Hastaların büyük bir çoğunluğu cerrahiye ihtiyaç duyulmadan etken ortadan kaldırılarak iyileşmektedir. Yüksek ya da alçak konumlanmış köprüler ve hastanın varsa kapanış bozuklukları düzeltilir. Hastaya bir takım egzersiz ve uyması gereken hareketler anlatılır. Hastalığın daha ileri boyutlara geçmesi engellenir.

Neleri nasıl çiğneyeceği, neler yememesi gerekliliği, bazı medikal ilaçların verilmesi ve beraberinde eklem plağı yapılır.

Eğer bu konservatif uygulamalarla problemler geçmiyorsa, aşama aşama tedavi prosedürleri uygulanır ve teşhise göre ameliyat gerekebilir. Hastaların sadece çok küçük bir kısmına operasyon gerekmektedir.

Çenede çıtırdama sesi, kitlenme, açmada zorluk hissettiğinizde mutlaka diş hekimine gidin. Problem ne kadar erken safhadaysa çözümü de o kadar kısa sürer.