Açık kapanış üst kesicilerle alt kesicilerin birbiri ile temas etmemesi nedeniyle oluşan bir ortodontik bozukluktur. Keserler birbiri ile temas etmediği için açık kapanışa sahip olan hastalar çekirdek yiyemezler, dikiş ipliğini dişleriyle kesemezler, yani kesmede ve koparma işlemi sırasında güçlük çekerler.

İkinci belirtisi ön dişler arasında bir aralık olduğu için dil bu araya girer ve dişlerle dil arasından çıkan sesleri çıkartmakta bu hastalar zorluk çekerler. Bu hastalar s,ş gibi harfleri çıkarmakta zorluk çekerler. Dolayısı ile konuşma zorluğu çekerler. Bu belirtiler açık kapanış problemlerinin en bariz belirtileridir.

Açık kapanış teşhisi

Açık kapanış ilk önce klinik muayene ile tespit edilir. Klinik muayenede dişler arasındaki açıklığın ne kadar olduğu, dilin bu aralığa ne kadar girdiği tespit edilir. İkinci olarak fotoğraflarla yüzde nasıl bir uyumsuzluk ortaya çıktığı tespit edilir. Üçüncü olarak çene filmleri alınır.

Özellikle lateral sefalometrik film denilen kafa filmi açık kapanışın teşhisinde çok önemlidir. Çünkü bu film açık kapanışın iskeletsel mi yoksa dişsel mi olduğu konusunda bilgi verir ve başarılı bir tedavi planlaması yapılmasını sağlar. Açık kapanış klinik muayene ile ve ortodontik fotoğraf muayenesi ile ve lateral sefalometrik filmlerinin muayenesi ile teşhis edilen ortodontik bozukluktur.

Açık kapanış tedavisi

Ortodontiste başvuran hasta hala büyümekte olan bir hasta ise ve açık kapanış çenelerin büyümesindeki bir problemden kaynaklanıyor ise bu yaştaki bireylerde ortodontik apareyler kullanılarak çene büyümesi yönlendirilebilir ve sadece tel tedavisi açık kapanış tedavi problemi tedavi edilebilir.

Ama başvuran hasta erişkin bir hasta ise, büyüme gelişme dönemini tamamlamış ise ve açık kapanış iskeletsel bir problemden kaynaklanıyor ise estetik olarak daha başarılı bir tedavi yapmak için ortodontik tedavi artı ortognatik cerrahi seçeneği değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Fakat hasta iskeletsel bir problemden değil de dişsel bir problemden dolayı açık kapanış problemi yaşıyor ise o zaman bu tür hastalarda sadece ortodontik tedavi ve tel tedavisi ile açık kapanış problemi tedavi edilebilir. Yani hastanın neden açık kapanış problemine sahip olduğu ortodontist için tedavinin belirlenmesinde önemli bir aşamadır ve belirleyici bir unsurdur.